‘We zijn overtuigd dat we een goede beslissing hebben genomen’

VORDEN – De vaste bezoekers kan het niet ontgaan zijn. De verkoopruimte van Kringloopwinkel De Werf aan de Enkweg is eind vorig jaar twee maal zo groot geworden. Met die uitbreiding, alsmede de twee nieuwe reparatieruimten en een grote ruimte voor tijdelijke opslag kan de kringloopwinkel voorlopig weer vele jaren vooruit. Op zaterdag 4 januari werden de talrijke bezoekers op koffie of thee met een nieuwjaarsrolletje getrakteerd en konden de ruim honderd vrijwilligers in de ‘vernieuwde’ kringloopwinkel elkaar het beste voor dit jaar toewensen.

Begin 2019 ontvouwde het bestuur van Stichting Veilingcommissie Vorden die De Werf exploiteert haar verbouwings- en uitbreidingsplannen. Daarna bleef het tot de zomer relatief stil hoewel er achter de schermen al heel hard werd gewerkt. Sinds die tijd is er door velen veel werk verzet. “We hebben er diverse plaatselijke en regionale bedrijven en ondernemers bij betrokken en ingeschakeld. En natuurlijk hebben ook tientallen vrijwilligers de handen belangeloos uit de mouwen gestoken. Het mooie is dat dit in alle gemoedelijkheid is gegaan. En het resultaat is er dan ook naar. Wij hebben nu de mogelijkheid ons grote assortiment aan goederen nog beter en in een sfeervoller omgeving te etaleren. We hebben daarom ook bewust gekozen om niet één grote nieuwe ruimte te creëren maar de verkoopruimten op te delen. Daardoor worden de bezoekers steeds opnieuw verrast door wat ze tegenkomen”, vertellen secretaris Henk Menkveld en pr-man Hans Moor van Stichting Veilingcommissie Vorden tijdens een rondgang door de uitgebreide ruimte.
De vloeroppervlakte van de kringloopwinkel is met 648 vierkante meter vergroot naar in totaal 1080 vierkante meter: een uitbreiding van maar liefst honderdvijftig procent. Het nieuwe gedeelte is extra geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming. Naast een eigen werkplaats voor de vrijwilligers van De Werf heeft ook het Repaircafé Vorden nu ook een plek in de kringloopwinkel. Repaircafé Vorden is namelijk vanuit de kelder van de Soos in het Kulturhus naar De Werf verhuisd.

Discussie
Al sinds de opening van De Werf in 2012 is er regelmatig gediscussieerd over het ruimtegebrek van de kringloopwinkel en de noodzaak daar iets aan te doen. Hans Moor: “Deze discussies eindigden veelal met de conclusie dat we vanwege de kosten niet moesten gaan verbouwen. Het kostte te veel geld en dat zouden we nooit terug kunnen verdienen.” Toen de stichting het achterterrein kon aankopen veranderde het bestuur van mening. “We konden dan misschien de kosten niet binnen een redelijke termijn terugverdienen, maar het werkplezier was toch ook heel belangrijk voor al onze vrijwilligers. De mensen zaten wel heel erg op elkaars lip. Nu de verbouwing bijna klaar is zijn wij ervan overtuigd toch een goede beslissing genomen te hebben. Als we zien met hoeveel plezier iedereen in de kringloopwinkel rondloopt en hoeveel meer ruimte we hebben om onze ‘waar’ aan de man te brengen dan doen al die economische overwegingen er niet meer toe. Uiteindelijk zijn wij een vrijwilligersorganisatie die niet het economisch gewin, maar het maatschappelijk nut en het samenzijn voor ogen heeft. En als we er dan een paar jaar langer over moeten doen om de investering van 450.000 euro door hogere omzetten terug te verdienen dan moeten we dat maar op de koop toenemen”, zo verklaren Hans Moor en Henk Menkveld.

Sponsoractie
Jaarlijks schenkt Stichting Veilingcommissie Vorden enkele tienduizenden euro’s aan plaatselijke verenigingen en stichtingen. “We doen dat dit jaar ook weer ondanks de flinke investering van de uitbreiding. We zouden als bestuur kunnen besluiten dat we alle inkomsten de komende jaren gaan gebruiken voor het aflossen van de leningen die wij zijn aangegaan voor de verbouwing van de winkel. Maar dat is niet onze doelstelling. We streven ernaar de sponsoracties op het niveau van de afgelopen jaren te houden. Vorig jaar hebben we 42 verzoeken kunnen honoreren met een totaalbedrag van 42.485 euro”, besluit Hans Moor terwijl tientallen mensen in de vernieuwde uitgebreide kringloopwinkel iets van hun gading zoeken en van de gastvrijheid van de vrijwilligers genieten.

Verrast
“Ik kom hier niet zo vaak maar ben verrast over de vernieuwde ruimte. Het is prachtig geworden. Wat me direct opvalt is de verruimde uitstalling”, zegt de Vordense Riek Sloot. Vrijwilligsters van het eerste uur van De Werf Marja van Amerongen en Marietje Beumer zijn ook zeer content met de uitbreiding. “We kunnen alle goederen nu veel beter en uitgebreider presenteren. Zeker op de kledingafdeling waar wij meestal te vinden zijn.” Van Amerongen en Beumer behoren inmiddels tot de groep van maar liefst 101 vrijwilligers.

Geef een reactie