Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een organisatie die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

Organisaties die hiervoor in aanmerking willen komen moeten dit aanvragen bij de belastingdienst. De belastingdienst geeft dit keurmerk alleen aan organisaties als aan stringente voorwaarden wordt voldaan.

Stichting Veilingcommissie Vorden heeft ook een ANBI-status. Voor het behouden van onze ANBI-status zijn wij onder andere verplicht onderstaande gegevens te vermelden op onze website:

DE NAAM

Stichting Veiling-Commissie Vorden  Anbi nr 58110  

RSIN/FISCAALNUMMER

8162.42.288

DE CONTACTGEGEVENS

Enkweg  11, 7251 EV Vorden

DE BESTUURSSAMENSTELLING  

G.H. Vaags voorzitter

H. Menkveld secretaris

B.J. Bloemendaal penningmeester

G.T.I. Ilbrink-Brummel bestuurslid

G.J. Memelink bestuurslid

H.L.J. Moor bestuurslid

C. Kuijt-van Rijswijk bestuurslid

J.T. Reerink-Turk bestuurslid

HET BELEIDSPLAN

Het beleid is zoveel mogelijk geld binnen te halen om de doelstelling te kunnen verwezenlijken.

HET BELONINGSBELEID

Het bestuur noch de vrijwilligers worden  geldelijk beloond, wel worden kilometers vergoedingen betaald  a raison van 35 cent de kilometer

DE DOELSTELLING

Het verwerven van gelden ten behoeve van kerkgenootschappen en andere  (anbi) instellingen welke diensten verlenen ten gunste van inwoners van de voormalige gemeente Vorden. Alles in de ruimste zin en ter vrije beoordeling aan het bestuur.

EEN VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Wekelijkse verkoop van goederen in kringloopwinkel. Zie ook op de overige onderwerpen op de site

FINANCIËLE VERANTWOORDING.

De cijfers 2014 vindt u in het Financieel overzicht 2014

De cijfers 2015 vindt u in het Financieel overzicht 2015

De cijfers 2016 vindt u in het Financieel overzicht 2016

De cijfers 2017 vindt u in het Financieel overzicht 2017

De cijfers 2018 vindt u in het Financieel overzicht 2018

De cijfers 2019 vindt u in het Financieel overzicht 2019

De cijfers 2020 vindt u in het Financieel overzicht 2020

De cijfers 2021 vindt u in het Financieel overzicht 2021

De cijfers 2022 vindt u in het Financieel overzicht 2022

De cijfers 2023 vindt u in het Financieel overzicht 2023