Kringloopwinkel De Werf heeft perceel aangekocht voor forse uitbreiding

Voorzitter Henk Vaags van de Stichting Veilingcommissie Vorden aan de achterzijde van Kringloopwinkel De Werf aan de Enkweg waar men een perceel grond van twaalfhonderd vierkante meter heeft aangekocht. Foto: Jan Hendriksen

Kringloopwinkel De Werf heeft perceel aangekocht voor forse uitbreiding

VORDEN – Kringloopwinkel De Werf heeft een perceel grond van twaalfhonderd vierkante meter achter de winkel aan de Enkweg aangekocht. De kringloopwinkel kan namelijk wel wat uitbreiding gebruiken omdat het aanbod en verkoop van goederen in de loop der jaren enorm is toegenomen. “Wij hebben dan ook de intentie om de kringloopwinkel behoorlijk uit te breiden. Zo hebben we nu artikelen opgeslagen die wij niet ter verkoop kunnen aanbieden. Door de uitbouw zal het assortiment verder toenemen en zal er meer ruimte zijn om alle goederen te etaleren. Daarnaast hebben wij meer ruimte nodig om alle aangeboden goederen te selecteren”, zo verklaart Henk Vaags. Binnen welk tijdsbestek de verbouwing gerealiseerd gaat worden kan hij op dit moment nog niet zeggen. “Maar duidelijk is wel dat deze uitbouw onze prioriteit heeft”, aldus de voorzitter. Daarnaast stelt het bestuur van Stichting Veilingcommissie Vorden ook dit jaar weer een deel van de gelden die zij vorig jaar heeft ontvangen uit de verkoop van goederen door haar Kringloopwinkel De Werf ten goede aan de Vordense gemeenschap. Aanvragen hiervoor kunnen tot 8 april 2018 worden ingediend.

Door Jan Hendriksen

Vorig jaar werd maar liefst 51.000 euro aan sponsorgelden geschonken aan 32 veelal Vordense verenigingen, stichtingen en instellingen. Dat betekende een recordbedrag aan financiële bijdragen aan maatschappelijke of culturele organisaties die een sterke binding hebben met de voormalige gemeente Vorden.

Verenigingen en stichtingen, maar ook sportverenigingen, buurtverenigingen en particulieren komen dit jaar weer in aanmerking voor een sponsorbijdrage. Het aangevraagde sponsorgeld moet specifiek gebruikt worden voor acties die ten doel hebben de gemeenschap een positieve impuls te geven. “We hebben de intentie, afhankelijk van het aantal sponsorverzoeken, dit jaar weer een substantieel bedrag te gaan sponsoren. Het is belangrijk dat iedereen zich aan de spelregels houdt die we verbonden hebben aan de sponsoring. Onze ervaring is dat niet iedereen zich houdt aan de spelregels die we daarvoor hebben opgesteld. En dat is best wel jammer”, zo verklaart voorzitter Henk Vaags van de Stichting Veilingcommissie Vorden.

Zo moeten de sponsorbijdragen nadrukkelijk ten goede komen aan maatschappelijke of culturele organisaties/verenigingen die een sterke binding hebben met de voormalige gemeente Vorden of gebruikt worden voor projecten die ten goede komen aan de Vordense gemeenschap. Henk Vaags: “Daaronder verstaan wij alle woonkernen die bij de voormalige gemeente Vorden hebben gehoord. We keren de sponsorgelden niet eerder uit dan nadat de betreffende factuur wordt overlegd en/of het betreffende feit daadwerkelijk is gerealiseerd. Daarbij behouden we ons het recht voor aanvullende voorwaarden te stellen.” De sponsorgelden moeten uiterlijk 31 december 2018 zijn opgevraagd. “Indien deze niet zijn opgevraagd voor die datum komt de toezegging te vervallen tenzij (na overleg met het bestuur) een andere afspraak is gemaakt”, aldus Vaags.

Andere bestemmingen
Sponsorbedragen worden ook nog wel eens opgevraagd voor andere bestemmingen dan waarvoor Stichting Veilingcommissie Vorden het sponsorbedrag ter beschikking heeft gesteld. Henk Vaags: “Wij willen dan nog wel eens streng zijn, want wij maken altijd een zorgvuldige afweging aan welk goed doel wij welk bedrag ter beschikking stellen. Ook al omdat wij niet elke aanvraag voor honderd procent kunnen honoreren. Vorig jaar is er bijvoorbeeld voor 105.000 euro aan sponsoring gevraagd terwijl wij slechts 51.000 euro hebben kunnen honoreren. Wij vinden het dan ten opzichte van de organisaties die wij hebben moeten teleurstellen niet eerlijk dat de sponsorbijdrage aan een niet aangevraagde bestemming wordt besteed.”

Speciaal e-mailadres
Verder wijst Henk Vaags er op dat de aanvragen voor sponsoring naar het speciaal daarvoor bestemde e-mailadres sponsoractie@veilingcommissie.nl moeten worden gestuurd. Sommige aanvragen komen via andere kanalen binnen (e-mailadres van de kringloopwinkel, de voorzitter of zelfs per post). “Dat is niet erg. Maar op die wijze hebben wij al enkele keren een sponsorverzoek gemist. Verleden jaar hebben wij 35 aanvragen gehad en dan wil er, als deze via verschillende kanalen binnenkomen, nog wel eens een tussendoor schieten. Verzoeken voor dit jaar moeten uiterlijk 8 april worden ingediend. Alle spelregels worden overzichtelijk op onze website www.veilingcommissie.nl getoond”, aldus Henk Vaags,