Veilingcommissie De Werf schenkt recordbedrag van 51.000 euro

De Veilingcommissie heeft zaterdag één van de kramen gereserveerd voor het aanbieden van koffie, koeken en (koude en warme) versnaperingen. Foto: PR.

Veilingcommissie De Werf schenkt recordbedrag van 51.000 euro

VORDEN – De Veilingcommissie pakt op het terrein van haar Ideële Kringloopwinkel De Werf aan de Enkweg zaterdag 20 mei weer groots uit. De commissie heeft namelijk besloten om tijdens de jaarlijkse Meimarkt van 9.00 tot 12.30 uur voor maar liefst 51.000 euro aan sponsorgelden te schenken aan 32 veelal Vordense verenigingen, stichtingen en instellingen. Dat betekent een recordbedrag aan schenkingen en een recordaantal verenigingen, stichtingen en instellingen die een donatie ontvangen. In 2016 werd 28.000 euro geschonken, in 2015 20.000 euro en in 2014 9.000 euro.

Door Jan Hendriksen

De Veilingcommissie kreeg in totaal van 34 verenigingen, stichtingen en instellingen voor ruim 104.000 euro aan sponsorverzoeken binnen. Wie zijn de aanvragers? Bestuurslid Hans Moor van de Veilingcommissie van De Werf: “Zonder compleet te willen zijn: maatschappelijke organisaties die sponsoring aanvragen voor activiteiten die zij niet op een andere manier gefinancierd krijgen (ongeveer 14), sportverenigingen die voor dit bedrag een specifiek maatschappelijk doel voor ogen hebben (2), alle lagere scholen in de voormalige gemeente Vorden (5) voor bestedingen die zij niet door rijk of organisatie vergoed krijgen, twee particuliere initiatieven (waaronder Kindermiddag Vorden), twee musea (o.a. Heiligenbeeldenmuseum) en het Hospice in Zutphen. De sponsorbijdragen die geschonken worden variëren van 275 tot 6.500 euro.”

Hoe komen de beslissingen tot stand om aan welke verenigingen en stichtingen een schenking te doen? Hans Moor doet het uit de doeken: “Het dagelijks bestuur van de Veilingcommissie van De Werf bekijkt alle sponsorverzoeken en doet een voorstel. Daarna volgt er nog een lange vergaderingsavond waarbij het voltallige bestuur het voorstel bekijkt, wijzigt en aanvult. Omdat wij helaas niet in de omstandigheid verkeren aan alle verzoeken tegemoet te kunnen komen moeten we beslissen hoeveel er aan welk verzoek wordt bijgedragen. Daarbij vinden soms heftige discussies plaats, maar omdat het uitgangspunt is dat de bijdragen ten goede moeten komen aan de Vordense gemeenschap wordt alles unaniem en in goede harmonie besloten.”

De Veilingcommissie is geen sekte, geen zweverige instelling die op basis van niet bewezen uitgangspunten een bepaald denkbeeld wil verspreiden, maar een nuchtere Achterhoekse organisatie die heel vastberaden de saamhorigheid in Vorden wil verbeteren. Hans Moor: “Daarom willen we niet alleen dat kwalitatief goede goederen een tweede leven krijgen, willen we niet alleen dat mensen met een smalle beurs in staat worden gesteld goederen te verwerven tegen zeer schappelijke prijzen, willen we niet alleen mensen ontzorgen bij het leegruimen van woningen (veelal door een droevige oorzaak zoals echtscheiding of overlijden) en bedrijfsruimtes, maar willen we bovenal dat onze gemeenschap (Vorden) meer gemeenschap wordt. Dat is dan ook de reden dat we dit jaar voor de vijfde keer de Meimarkt houden. We willen daarbij niet alleen maatschappelijke organisaties de mogelijkheid geven zich te profileren, goede doelen en particulieren de gelegenheid geven hun producten aan de man te brengen maar bovenal ook Vordenaren de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten in een gezellige omgeving.”

Meimarkt
Zaterdag tijdens de Meimarkt zal het plein voor de kringloopwinkel omringd worden door 21 kramen en zorgen Harmonicaclub Ruurlo en Mannenkoor Vorden voor de muzikale omlijsting. Daarnaast worden Vordenaren in de gelegenheid gesteld hun kostbaarheden door Fred Wiersema (bekend van programma Schatgraven) te laten taxeren. Hij zal in een daarvoor ingerichte kraam tussen 10.00 en 12.00 uur mensen in (of uit) de droom helpen voor wat de waarde van hun schilderijen, antiquiteiten en/of rariteiten betreft. De Veilingcommissie heeft één van de kramen gereserveerd voor het aanbieden van koffie, koeken en (koude en warme) versnaperingen. Om 11.00 uur worden de sponsorcheques uitgereikt.