Je bekijkt nu Nieuw onderkomen Stichting Veilingcommissie Vorden

Nieuw onderkomen Stichting Veilingcommissie Vorden

Gepubliceerd: 10-02-2012 16:39

Uitgebreide collectie meubilair.

Vorden – De afgelopen dagen werd er door de vrijwilligers van de Stichting Veilingcommissie Vorden nog kei- en keihard gewerkt om alles voor zaterdag 18 februari in gereedheid te brengen. Die dag vindt om 9.00 uur de opening plaats van ‘De Werf ‘ het nieuwe onderkomen van de veilingcommissie. ‘Een eigen onderkomen’, zo vertelt een trotse voorzitter Henk Vaags, die de onderhandelingen met de gemeente Bronckhorst heeft gevoerd.

Henk Vaags: ‘Toen ik hoorde dat de gemeentewerf in Vorden ging sluiten en het complex in de verkoop werd gedaan, ben ik er gelijk op ingesprongen. De onderhandelingen hebben er uiteindelijk toe geleid dat het gebouw (500 m2) thans ons eigendom is. Over het bedrag dat met de aankoop is gemoeid, doe ik geen mededelingen. Hoe wij het gefinancierd hebben ? We wisten natuurlijk al heel lang dat wij de HAVO locatie een keer moesten verlaten. We zouden er eerst één jaar kunnen blijven, het werden er uiteindelijk zes. De afgelopen jaren hebben wij dan ook een deel van de opbrengsten van de veiling, voor een nieuw onderkomen gereserveerd. Mede met behulp van particulieren hebben we de voormalige werf van de gemeente kunnen kopen en daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee.
We beschikken nu over een gebouw die we zelf zo efficiënt mogelijk kunnen indelen. Bij de HAVO waren ook spullen ondergebracht die er soms wel jaren stonden’, zo zegt Henk Vaags. Tijdens een rondgang door het complex ‘De Werf ‘ (de voorlopige naam) laat de voorzitter van de veilingcommissie de indeling zien: een afdeling waar boeken en huishoudelijke artikelen zijn uitgestald. Verderop een ruimte voor witgoed en allerlei elektrische apparaten. Ook kunnen hier de seizoen- gebonden artikelen worden opgeslagen. Verder een grote ruimte voor de opslag van meubilair en één voor de kleding collectie. Ook aanwezig: Douches, toiletten en een kantine. ‘Kortom een gebouw waar onze vrijwilligers prettig kunnen werken en waar het voor het publiek ook goed toeven is. Dat was in ons vorige gebouw ook het geval. Er kwamen, met name wel vrouwen, voor de gezelligheid even ‘buurten’. Zie dit nieuwe gebouw ook maar als een soort sociaal onderkomen’, zo zegt Henk Vaags lachend.
Het uitgangspunt van de veilingcommissie is altijd geweest en blijft ook, om goede spullen te verkopen. Henk Vaags: ‘Wanneer mensen ons bellen met het verzoek om bepaalde dingen bij hun op te halen vertellen we gelijk dat wij alleen artikelen ophalen, die we ook weer kunnen verkopen. Ze bellen ons bijvoorbeeld dat ze gaan verhuizen, of bijvoorbeeld oudere mensen die naar een verzorgingstehuis gaan, of gewoon mensen die behoefte hebben om thuis nieuw meubilair aan te schaffen en het overtollige aan ons willen schenken. Wij hebben blijkbaar in de loop der jaren een goede naamsbekendheid opgebouwd, want we worden niet alleen door inwoners uit Vorden gebeld, maar ook uit Hengelo, Ruurlo, Lochem, Laag Keppel. De mensen weten dat het geld dat wij via de veilingen ontvangen, wordt aangewend voor goede doelen. Voor informatie e.d. kan men bellen 06-44629049, website
www.veilingcommissie.nl, e-mail info@veilingcommissie.nl
Pakweg twintig jaar geleden begon een commissie middels acties geld in te zamelen voor de restauratie van het dak van de hervormde kerk. Daaruit is kort daarna de Stichting Veilingcommissie Vorden ontstaan, een onafhankelijke zelfstandige stichting. Wij hebben de afgelopen jaren aan meerdere goede doelen geld geschonken: bijvoorbeeld voor de restauratie van de kapel in de Wildenborch, Hospice Zutphen, geld voor het opknappen van het busje van de Stichting Oost- Europa reizen. Geld voor het restaureren van de voet van de toren van de kerk. Ook hebben we toegezegd mee te willen betalen aan de restauratie van de kerkramen van de hervormde kerk. Daarvoor hebben we inmiddels 75.000 euro overgemaakt. De overige 80.000 euro maken we over wanneer de rijkssubsidie is gerealiseerd’, zo zegt Henk Vaags. De circa 60 vrijwilligers van de veilingcommissie vervullen uiteenlopende taken: ophalen van de spullen, sorteerwerkzaamheden, verkopen, noem maar op.

De aangeboden goederen worden altijd op de vrijdagmorgen opgehaald of in overleg, op een andere dag. ‘De Werf’ is op vrijdag- en zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur geopend.