Kringloopwinkel was in 2020 maar heel beperkt open

Door Jan Hendriksen

VORDEN – “Tot nader order gesloten. Tot nader order geen inname.” Deze mededelingen staan nu alweer sinds 19 oktober vorig jaar op de website en de toegangspoort van de Ideële Vordense Kringloopwinkel De Werf aan de Enkweg.

“Het liep als een tierelier nadat we eind 2019 de nieuwe vergrote verkoopruimte in gebruik hadden genomen. De noodgedwongen sluiting door de corona heeft grote impact. Niet alleen voor onze bijna honderd vrijwilligers maar ook financieel. Er zijn geen inkomsten terwijl onze vaste lasten doorlopen”, zegt bestuurslid Hans Moor van de Stichting Veilingcommissie Vorden die de Ideële Kringloopwinkel De Werf exploiteert.
De Werf was vorig jaar uiteindelijk maar tien weken normaal open, tot 14 maart. Toen brak corona uit en moest de winkel dicht. Na de eerste golf was De Werf van 30 juni tot 18 oktober alleen in de ochtenduren geopend. Maar na deze zestien weken was het weer helemaal afgelopen.
“De grotere verkoopruimte bezorgde ons meer omzet, en dat was een gunstige ontwikkeling. Ons was op voorhand gevraagd de vieringen van de 75-jarige bevrijding die in april in Vorden zouden worden georganiseerd mede te financieren. Voor beide manifestaties, de intocht van oude legervoertuigen in en door de Dorpsstraat en het Bevrijdingsconcert in sporthal ‘t Jebbink, hadden we in totaal zesduizend euro toegezegd. In overleg met de organisatoren is dit doorgeschoven naar dit jaar. Maar of dat lukt blijft nog ongewis. Het is hoogstwaarschijnlijk dat beide evenementen vanwege corona opnieuw geen doorgang zullen vinden”.

Zekerheid
Datzelfde gold voor de Meimarkt. De verzoeken van tientallen verenigingen en stichtingen om voor een donatie in aanmerking te komen waren weer massaal binnengekomen. Maar tot uitbetaling is het niet gekomen omdat de geplande activiteiten werden opgeschort. Hans Moor: “De Veilingcommissie Vorden zal aan de hand van de ontwikkelingen bekijken hoe met de Meimarkt 2021 omgegaan wordt. Want het bestuur ziet het als taak eerst financiële zekerheid te hebben voor de lopende aflossingsverplichtingen.” De zestien weken van gedeeltelijke openstelling hebben zoveel opgebracht dat de stichting gelukkig in december de rente en aflossing kon betalen van de voor de verbouwing aangegane leningen. “Nu maar hopen dat onze vrijwilligers binnenkort de handen weer kunnen laten wapperen. Want daar kijkt menigeen naar uit”.

Raar
Een aantal vrijwilligers heeft in de afgelopen periode echter niet helemaal stilgezeten. Een man of tien is met inachtneming van de coronaregels doorgegaan met alles op orde houden. Daarnaast hebben zij geholpen bij het transporteren van twintig ziekenhuisbedden vanuit Gelre Ziekenhuizen naar een rusthuis in Roemenië. Daar was door de coronacrisis een enorm tekort aan bedden ontstaan.
Hans Moor: ”Toch is het raar om het gebouw te betreden en geen kopers en ploegen van medewerkers te zien. De vrijwilligers voelen het als een gemis om elkaar niet of nauwelijks te zien. Er we hebben goede hoop dat, zodra de vaccinaties tegen corona hebben plaatsgevonden, er weer een normale tijd aanbreekt en we weer samen op kunnen trekken zoals we dat gewend waren.”

15-02 2021

Geef een reactie