Je bekijkt nu Veilingcommissie schenkt kerk 75.000 euro

Veilingcommissie schenkt kerk 75.000 euro

Gepubliceerd: 05-06-2011 21:50

Hans Aartsen ontvangt cheque. Geld bestemd voor restauratie kerkramen. Bezoekers tijdens kijkdag

Vorden – Blije gezichten en langdurig applaus toen Geurt Harmsen zaterdagmiddag in de hervormde dorpskerk namens de Stichting Veilingcommissie een cheque van 75.000 euro aanbood aan kerkrentmeester Hans Aartsen. Het geld is bedoeld ter ondersteuning van de kosten voor het restaureren van de eerste vier ramen van de dorpskerk. ‘Het geld is reeds door onze penningmeester overgemaakt. Denk dus niet dat jullie thans opnieuw 75 mille krijgen’, zo grapte Geurt Harmsen.

Hij voegde eraan toe dat het bestuur van de veilingcommissie dit bedrag niet alleen bijeen heeft kunnen krijgen. ‘Daarvoor zijn vele vrijwilligers nodig’, aldus Geurt Harmsen. Hans Aartsen stak op zijn beurt de bewondering voor het werk van de veilingcommissie niet onder stoelen of banken. ‘Wij zijn ontzettend blij dat er nog steeds mensen zijn die het werk als veilingcommissie willen doen’, zo complimenteerde hij. Zoals bekend wordt de hervormde dorpskerk na een forse opknapbeurt opnieuw ingericht. Zo is onder meer een groot aantal banken verwijderd, zijn er oude vloeren verwijderd waardoor enkele oude grafstenen van de kastelen Hackfort en Vorden te voorschijn kwamen. Er is vloerverwarming aangelegd en een nieuwe betonvloer gestort. Enkele rijen van de typerende banken in de ronde theatervorm zijn inmiddels herplaatst en verscheidene nieuwe stoelen zullen het nodige aantal zitplaatsen complementeren. Inmiddels zijn er ook vier van de gotische ramen van dit monumentale beeldbepalende kerkgebouw gerestaureerd.
Henk Vaags, voorzitter van de Stichting Veilingcommissie: ‘Onze stichting is al vanaf 2006 bezig om geld in te zamelen om het restaureren van alle ramen (glas- in- lood en natuursteen), samen met het Rijk, provincie en het kerkbestuur mogelijk te maken. Het bedrag van 75.000 euro is bijeen gebracht door de wekelijkse verkoop van gebruikte goederen zoals onder meer meubels, boeken en platen, huishoudelijke goederen, kleding, audio- en video apparatuur’, aldus Henk Vaags. De zelfstandige Stichting Veilingcommissie, die zijn onderkomen heeft in de oude HAVO borstelfabriek aan de Burgemeester Galleestraat 69, houdt al een aantal jaren elke zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur verkoop van alle soorten goederen.
Henk Vaags: ‘De opbrengsten zijn o.a. bestemd voor doelen als voornoemde kerkramen. Zo hebben we reeds eerder bedragen geschonken voor herstel van het voegwerk van de voet van de kerktoren. Ook heeft de kapel in het buurtschap Wildenborch (waar elke maand een kerkdienst wordt gehouden) een donatie gehad en is voor verbetering van Het Hospice in Zutphen een geldbedrag toegezegd. Daarnaast is de bus voor onder ander het bejaardenvervoer van de Wehme, geheel van een nieuw verfje voorzien’, zo zegt hij. De actieve Veilingcommissie (die ondersteund wordt door zo’n 50 enthousiaste, hardwerkende vrijwilligers) hoopt voort te kunnen gaan met hun nuttige ‘kringloopwerk’.
Henk Vaags: ‘Echter de huisvesting op wat langere termijn baart het bestuur de nodige zorgen. Het HAVO gebouw staat namelijk op de nominatie om t.z.t. door de gemeente Bronckhorst, ten behoeve van geplande nieuwbouw, gesloopt te worden. Toekomstige huisvesting staat dan ook regelmatig op de bestuursagenda’, zo zegt hij. De aanvoer van de te verkopen goederen verloopt als volgt: Een ieder die ‘goed verkoopbare spullen ‘kwijt wil, kan dat doen door te bellen met het contactnummer 06-44629049. Er wordt dan een ophaalafspraak gemaakt. Ook kunnen mensen de goederen op zaterdagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur brengen. Deze worden dan op geschiktheid beoordeeld om later weer aan de man te worden gebracht. Overigens heeft de commissie geldwerving van de dorpskerk, de afgelopen maanden keihard gewerkt om de nodige ‘centen’ ten behoeve van de herinrichting van de kerk binnen te krijgen. Zo werd er een grote huis- aan-huisactie gehouden. Men kon een verjaardagskalender bestellen, een set vloertegels bestellen of een vrije gift doneren. De huis- aan huis actie heeft tot dusver, inclusief een bedrag van 10 mille ( opbrengst kalenders) een bedrag van ruim 49.000 euro opgebracht. De actie voor de Vordense bedrijven heeft 20 mille opgebracht, zodat de Vordense bevolking in totaal bijna 70.00 euro bijeen heeft gebracht.

De eindstand van de tot nu toe gehouden acties is momenteel ruim 120.000 euro. In dit bedrag is inbegrepen de bedragen van een aantal fondsen die een subsidie hebben toegezegd. Het streefbedrag van 125.000 euro is daarmee bijna gehaald en is de inrichting van de hervormde dorpskerk financieel veilig gesteld.