Financiering nieuwbouw

Voor de financiering zouden wij naar een bank kunnen gaan maar eerst willen wij proberen het onderhands te financieren, crowdfunding , noemt men dat.

Als ANBI stichting zijn wij verplicht elk jaar onze jaarcijfers op de website te zetten, ook de cijfers van 2018 staan er sinds kort op.

De laatste jaren hebben we een omzet na aftrek van BTW  boven de € 150.000,–, 2018 en 2017 zelfs boven de € 160.000,–

De kosten bedroegen ongeveer € 30.000,– , de sponsoring € 50.000,–, zodat er € 80.000, overblijft om te besteden aan investeringen en aflossing.

De investering van de nieuwbouw en de sanering van de asbest  wordt nader geschat op € 450.000,–

Momenteel beschikken we over € 250.000,–  aan liquide middelen, zodat op het eerste gezicht er € 200.000,–  moet worden geleend. Doordat wij in het verleden € 140.000,– voor restauratie van de kerkramen hebben toegezegd, hebben wij afgerond € 350.000,– nodig.

Wij zouden dit graag onderhands lenen over een maximale periode van 5 jaar en wel in porties van € 25.000,–. Meerdere porties per persoon is mogelijk.

Het voorstel is dit jaar het geld op te nemen en aan het  eind van het jaar de rente te betalen over de afgelopen periode.

Eind 2020 volgt de eerste aflossing van € 5.000,– per portie met de vervallen rente.

De rente die wij bij een bank denken te moeten betalen  is om en nabij de 2%, hetgeen wij ons ook voorstellen u te betalen.

Als zekerheid bieden wij een positieve/negatieve hypotheek verklaring, op ons pand, dat vrij is van hypotheek. Deze verklaring houdt in dat wij indien daar aanleiding voor is de gezamenlijke geldschieters alsnog een eerste hypotheek zullen geven en het pand niet zullen verkopen zonder de geldschieters af te lossen.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de penningmeester B.J. Bloemendaal 0612077985 of benniebloemendaal@zonnet.nl die u nader kan inlichten, en uw belangstelling vertrouwelijk zal behandelen, hetgeen inhoudt dat hier niet met de overige bestuursleden over gecommuniceerd zal worden.  Komen we tot zaken dan zal de secretaris in de persoon van Henk Menkveld de op te maken akte mede ondertekenen. Een concept akte kunt u altijd krijgen. Tevens stellen wij voor in de voorwaarden op te nemen, dat indien u komt te overlijden de erfgenamen het nog openstaande bedrag met 6 maanden op kunnen nemen.

Mvg

Bennie Bloemendaal