Wij willen een deel van de opbrengsten die wij ontvangen vanuit onze ideële kringloopwinkel “De Werf” besteden aan goede doelen en maatschappelijke initiatieven die gedragen worden door de Vordense bevolking. Wij stellen hiervoor dit jaar een substantieel bedrag beschikbaar. De spelregels vindt u hieronder.

Sponsorverzoeken kunnen tot uiterlijk 10 april 2016 worden ingediend. U ontvangt van ons een bericht van ontvangst. U wordt, indien uw sponsorverzoek geheel of gedeeltelijk wordt gehonoreerd, uitgenodigd op onze meimarkt (28 mei 2016) om te vernemen welk bedrag u gaat ontvangen. Indien wij uw sponsorverzoek niet honoreren delen wij u dat mee in de 2e week van mei.

 Spelregels:

1.     Verzoeken moeten uiterlijk 10 april 2016 worden ingediend via email: sponsoractie@veilingcommissie.nl of per post: Bestuur de Veilingcommissie, Enkweg 11, 7251 EV Vorden

2.     Verzoeken moeten ten goede komen aan maatschappelijke of culturele organisaties/verenigingen die een sterke binding hebben met de voormalige gemeente Vorden of waarvan de doelstellingen ten goede komen aan inwoners van de voormalige gemeente Vorden.

3.     Wij geven geen subsidies aan sportverenigingen en buurtverenigingen tenzij het aangevraagde sponsorgeld wordt gebruikt voor specifieke acties die ten doel hebben de Vordense gemeenschap een positieve impuls te geven.

4.     Sponsorgelden worden niet eerder uitgekeerd dan nadat de betreffende factuur wordt overlegd en/of het betreffende feit zich daadwerkelijk heeft gerealiseerd. Wij behouden ons het recht voor bij individuele sponsorverzoeken aanvullende voorwaarden te stellen.

5.    Bij de aanvraag moet worden vermeld:

·         Naam en contactgegevens aanvrager

·         Naam en adres organisatie/vereniging

·         Doel sponsorverzoek

·         Bedrag

·         Argumentatie en financiële onderbouwing

 

Wij horen graag van u.